Strona: prof. dr hab. inż. Marek Orkisz / Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

pok. L33.218

tel.:  17865 1450

e-mail: mareko@prz.edu.pl

strona: http://marekorkisz.sd.prz.edu.pl/

 

 

Nota biograficzna:

ur. 04.08.1956, Jędrzejów;

Praca: obecnie - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Samolotów i Silników Lotniczych, ul. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów - profesor zwyczajny

wcześniej:

 • profesor zwyczajny, kierownik Katedry Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych - do 2008;
 • profesor Instytut Lotnictwa 1999-2001;
 • specjalista wiodący ds. napędów WSK „PZL Świdnik” - 2009;
 • profesor zwyczajny Politechnika Rzeszowska - od 2004;
 • dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz - 2002-2005;
 • prorektor ds. rozwoju PRz – 2008-2012;
 • rektor PRz – 2012-2016;
 • Kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej (wcześniej Katedra Samolotów i Silników Lotniczych) - do 2020r.

 

Studia :

 • Wojskowa Akademia Techniczna 1981;
 • dr - Wojskowa Akademia Techniczna 1985;
 • dr hab. - Wojskowa Akademia Techniczna 1991;
 • (tyt.) - 1999;

wyróżnienia:

 • Krzyż Oficerski - 2011 i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1999;
 • Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi - 1993, 1988;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1997;
 • Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju - 2000,1992,1987;
 • Srebrny i Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - 1990,1985;
 • Laureat Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (NOT) - 1980;
 • Wyróżnienie Głównego Inspektora Techniki WP - 1981;
 • Nagroda Rektora WAT - 1979, 1980, 1991;
 • Nagroda Rektora WSOSP - 1988, 1991, 1997, 2001;
 • Nagroda Rektora PRz - I st. - 2000, II st. - 2003, 2009, 2010;
 • „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”- 2012;
 • „Złoty Lew Podkarpacki – Nauka” – 2012 (Marszałek Województwa Podkarpackiego);
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2013, 2014, 2015, 2016;
 • Wyróżnienie odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” – Zarząd Aeroklubu RP – 2016:

Przynależność do organizacji:

 • Polskie Naukowe Towarzystwo Silników Spalinowych - członek 2002;
 • Sekcja Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN - członek 1996;
 • Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki przy Oddziale PAN w Lublinie - członek 2000;
 • Sekcja Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN - członek 1999-2006;
 • Polski Instytut Spalania - członek 1999;
 • Polskie Towarzystwo Wiropłatowe - członek 1992;
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji - członek 2000;
 • Lubelska Komisja Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego - członek, wiceprzewodniczący 1992-2000;
 • Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności - członek 1999;
 • Rada Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki - członek 1997-2004;
 • Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - wiceprzewodniczący 1995-2004;
 • Rada Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej - przewodniczący, członek 1996;
 • Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa (na wniosek Ministra Gospodarki) w Warszawie - wiceprzewodniczący, członek 1999;
 • Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (na wniosek Ministra Obrony Narodowej) - członek 2008;
 • Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia – 2008-2011;
 • Rada Naukowa Leteckej Fakulty Technickei Univerzity v Kosiciach - członek 2010-2013;
 • Centrum Zaawansowanych Technologii „Aeronet - Dolina Lotnicza” - przewodniczący (2004-2012);
 • Senat Politechniki Rzeszowskiej - członek od 2002;
 • Rada Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa - członek 2004,
 • Rada Naukowa Śląskiego Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego – członek od 2009;
 • Rada Naukowa Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” – członek od 2013,
 • Rada Naukowa Instytutu Transportu Samochodowego (na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju) członek od 2014,
 • Rada Naukowo – Przemysłowa przy Sekretarzu Stanu MON od 2014 (kadencja 4 lata),
 • Rada Polskiej Agencji Kosmicznej (powołanie przez Prezesa Rady Ministrów) – od 2015 (kadencja 5 lat),
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (powołanie przez Prezesa PAN) - członek od 2015, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

Piomysłodawca powołania przy Radach Wydziałów Politechniki Rzeszowskiej Rad Gospodarczych skupiajacych przedstawicieli szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego. Współinicjator powstania w Rzeszowie Oddziału Terenowego Polskiej Agencji Kosmicznej (powołany w 2015) oraz budowy na Podkarpaciu europejskiej infrastruktury badawczej pod nazwą „ELA-MAT Podkarpackie” (Europejskie Laboratorium Badań Materiałowych dla Potrzeb Energetyki Opartej na Fuzji Termojądrowej). Kierownik projektu rozwojowego dot. budowy motoszybowca nowej generacji AOS-71 napędzanego silnikiem elektrycznym oraz jego modernizacji zasilanej ogniwami paliwowymi (projekt wyróżniany nagrodami w kraju i za granicą).

inne: zarządzanie funduszami europejskimi, kontrola zarządcza, kierownik i/lub realizator 23 projektów badawczych (własnych, promotorskich, rozwojowych, Inicjatywy Technologicznej, 7 Programu Ramowego UE, Funduszy Strukturalnych, Projekty Badań Stosowanych).

Zainteresowania naukowe:

trakcyjne silniki tłokowe, technika lotnicza, silniki lotnicze, transport lotniczy, konstrukcja samolotów i silników lotniczych, bezzałogowe aparaty latające, inżynieria kosmiczna i satelitarna.

  

Publikacje, książki, monografie, artykuły:

publ.: 160; książki: 6; patenty: 3; wypromowanych dr: 6;

 

 • Analiza parametrów roboczych silników do napędu małych bezzałogowych aparatów latających, t.2, s.49-56, 2008, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.4, współautorzy: Jakubowski R., Wygonik P., Czarnecki M.
 • Preliminary Design of Micro Scale Turbojet, t.3, s.83-87, 2008, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, Journal Of Kones Powertrain And Transport, z.15, współautor Czarnecki M.
 • Rozwój napędów lotniczych, t.1, s.3-10, 2008, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.3, współautorzy: Balicki W., Szczeciński S.
 • Airflow analysis of the microgasturbine axial turbine stage, t.SC1, s.242-246, 2009, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Combustion Engines / Silniki Spalinowe, współautor Czarnecki M.
 • Conception of Hybrid-Electric Propulsion System for Unmanned Aerial Vehicle, t.SC1, s.86-92, 2009, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Combustion Engines / Silniki Spalinowe, współautorzy: Wygonik P, Wołoszyn T.
 • Microengine axial-flow turbine manufacturing with additives rapid prototyping method, t.SC1, s.289-294, 2009, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Combustion Engines / Silniki Spalinowe, współautorzy: Czarnecki M., Budzik G., Wygonik P
 • Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w lotniczych układach wspomagająco-decyzyjnych w celu zwiększenia efektywnosci wykonania zadania lotniczego, t.2, s.9-24, 2009, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.6, współautor Grzesik N.
 • Badania charakterystyk silnika elektrycznego do napędu małego aparatu latającego t.1/2010, s.59-62, 2010, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.6, współautorzy: Bar W., Jakubowski R.
 • Modelowanie charakterystyk zespołu napędowego do BSL z silnikiem elektrycznym AXI GOLD 5345/18, s.27-32, 2010, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.2(8), współautorzy: Jakubowski R., Wołoszyn T.
 • Modelowanie procesu rozładowania akumulatora litowo-fosforanowego przeznaczonego do napędu bezzałogowego aparatu latającego, t.1, s.63-70, 2010, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.7, współautor Wołoszyn T.
 • Preliminary Research of Microgastyrbine Injection of Spray, t.17, s.117-122, 2010, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, Journal Of Kones Powertrain And Transport, z.4, współautorzy: Czarnecki M., Wołoszyn T.
 • Identification of the electric brushles motor characteristics [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle, (pod red.) Z. Koruba, s.253-268, Kielce, 2010, POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, współautorzy: Jakubowski R., Wołoszyn T.
 • Analiza wpływu przeciążenia na skuteczność pracy elementów urządzeń elektronicznych i mechanicznych stanowiących wyposażenie bezpilotowego aparatu latającego testowanych w wirówce, s.3-8, 2011, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.2(10), współautorzy: Bieniasz W., Śliwa R.
 • Badania wstępne mikropompek stosowanych w układach zasilania paliwem modelarskich mikroturbinowych silników odrzutowych, t.1(9)/2011, s.13-18, 2011, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.1(9), współautorzy: Czarnecki M., Wołoszyn T.
 • Fracture Analysis of a Turbine Casing, s.914-923, 2011, Pergamon-Elsevier Science Ltd, Engineering Failure Analysis, z.18, współautorzy: Witek L., Wygonik P., Kowalski T., Musili D.:
 • Simple model of a hybrid-electric propulsion systemfor an unmanned aerial vehicle, t.3, s.PTNSS-2011-SC-048, 2011, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE, z.146, współautorzy: Wołoszyn T., Wygonik P., Posiewała W.
 • Analiza możliwości zastosowania napędów alternatywnych w bezzałogowych aparatach latających, s.391-398, 2012, POLITECHNIKA POZNAŃSKA, współautorzy: Jakubowski R., Wołoszyn T., Wygonik P
 • Fatigue tests of motor glider wing's composite spar, t.14, s.228-232, 2012, Polish Maintenance Society, Eksploatacja I Niezawodność - Maintenance And Reliability, z.3, współautorzy: Święch Ł., Zacharzewski J.
 • Ocena efektywności spalinowego i elektrycznego zespołu napędowego do małego aparatu latającego, t.1, s.29-34, 2012, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, z.11, współautorzy: Jakubowski R., Wygonik P., Wołoszyn T., Bogusz P., Korkosz M., Strzelczyk P.
 • Regionalne porty lotnicze szansą rozwoju systemu transportu samolotami lekkimi, s.48-53, 2012, Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Komunikacyjny, z.2, współautor Majka A.
 • Wykorzystanie ogniw paliwowych do napędu bezpilotowych aparatów latających t.1(11), s.33-39, 2012, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, współautorzy: Bogusz P., Korkosz M., Wygonik P., Dudek M., Tomczyk P.
 • Orkisz M.: Analysis of integration capabilities of hybrid-electric propulsion system in an unmanned aerial vehicle for a determined mission, t.154, s.556-561, 2013, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Combustion Engines / SILNIKI SPALINOWE, z.3, współautorzy: Wołoszyn T., Jakubowski R., Wygonik P.,
 • Kształcenie pilotów lotnictwa cywilnego-ścieżka uniwersytecka [w:] Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie. Rozwój lotnictwa w regionach, (pod red.) Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, s.81-87, Radom, 2013, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, współautor Bakunowicz J.
 • Lokalne porty lotnicze motorem rozwoju regionów [w:] Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie. Rozwój lotnictwa w regionach, (pod red.) Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, s.186-195, Radom, 2013, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, współautor Majka A.
 • Jakubowski R., Orkisz M., Wygonik P.: Preliminary analysis of two combustors turbofan engine,t.20, s.175-180, 2013, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, JOURNAL OF KONES, z.2, współautorzy: Jakubowski R., Wygonik P.
 • Performances of electric brushless motor for UAV, s.285-292, 2010, Konferencja: 4th International Conference On Scientific Aspects Of Unmanned Aerial Vehicle, Suchedniów, 5-7.05.2010 r., współautorzy: Jakubowski R, Wołoszyn T.
 • Teaching and scientific development of Rzeszow University of Technology in relation to the EU founds, s.63-74, 2012, Konferencja: The Second International Conference, 15 december 2011
 • A review of selected alternative propulsion systems for UAV applications, s.44-45, 2013, Konferencja: 5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects, Dęblin, 15-17 May 2013, współautorzy: Jakubowski R., Wołoszyn T., Wygonik P.
 • Effectiveness evaluation of electric and combustion engines for small unmenned aircraft, s.22-23, 2013, Konferencja: 5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects, Dęblin, 15-17 May 2013, współautorzy: Bogusz P., Jakubowski R., Korkosz M., Wołoszyn T., Wygonik P.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję