Strona: Program studiów / Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Program studiów

15 Edycja Studiów Podyplomowych Silniki Lotnicze (od Rok ak. 2024/2025)

red. Robert Jakubowski

SEMESTR 1

Lp.  Egzamin ECTS Przedmioty specjalistyczne Wykłady Ćwiczenia/
Laboratoria
1. 3 Przepływy gazu w silniku lotniczym 15 5
2.   3 Badania eksperymentalne lotniczych silników turbinowych 24 6
3.   3 Osprzęt i sterowanie lotniczych silników turbinowych 30 0
4.  Egzamin 4 Turbinowe silniki lotnicze 20 10
5.  Egzamin 4 Sprężarki silników lotniczych 25 5
Razem: 140

Lp.  Egzamin ECTS Przedmioty specjalistyczne Wykłady Ćwiczenia/
Laboratoria
6. 3 Technologia silników turbinowych 15 5
7.   3 Wytrzymałość maszyn wirnikowych 20 5
8.  Egzamin 4 Turbiny silników lotniczych 20 10
9.  Egzamin 4 Konstrukcja silników lotniczych 20 10
10.   3 Badania nieniszczące 15 15
Razem: 135

14 Edycja Studiów Podyplomowych Silniki Lotnicze (Rok ak. 2023/2024)

red. Robert Jakubowski

SEMESTR 1

Lp.  Egzamin Przedmioty specjalistyczne Wykłady Ćwiczenia/
Laboratoria
1.   Termodynamika 10 5
2. Mechanika płynów 10 5
3.   Badania eksperymentalne lotniczych silników turbinowych 24 6
4.   Osprzęt i sterowanie lotniczych silników turbinowych 30 0
5.  Egzamin Teoria silników lotniczych 20 10
6.  Egzamin Teoria maszyn przepływowych 1 25 5
Razem: 150

Lp.  Egzamin Przedmioty specjalistyczne Wykłady Ćwiczenia/
Laboratoria
7.   Wytrzymałość maszyn wirnikowych 20 0
8.  Egzamin Teoria maszyn przepływowych 2 20 10
9.  Egzamin Konstrukcja silników lotniczych 30 15
10.   Badania nieniszczące 15 15
Razem: 125

WCZEŚNIEJSZE EDYCJE

red. Radosław Kołodziejczyk

 

Lp.   Przedmioty specjalistyczne Wykłady Ćwiczenia/
Laboratoria
1.   Termodynamika i mechanika płynów 15 15
2.   Badania eksperymentalne lotniczych silników
turbinowych
24 6
3.   Wytrzymałość maszyn wirnikowych 30 -
4.   Osprzęt i sterowanie lotniczych silników turbinowych 30 -
5.   Teoria silników lotniczych 30 15
6.   Teoria maszyn przepływowych 45 15
7.   Konstrukcja silników lotniczych 45 15
8.   Badania nieniszczące 15 15
9.   Praca końcowa 40
Razem: 355

 

 

1. Termodynamika i mechanika płynów
Podstawy termodynamiki fenomenologicznej. Zasada stanu, równania stanu: termiczne i kaloryczne. Działania mechaniczne - praca, obiegi. Działania termiczne - ciepło. Zasada Zachowania Energii, I Zasada Termodynamiki. Zerowa Zasada Termodynamiki. II Zasada Termodynamiki. Odwracalny obieg Carnota, entropia. Gaz doskonały. Równanie stanu. Przemiany gazowe. Obiegi gazowe. Mieszanina gazów, prawo Daltona. Pojęcia podstawowe mechaniki płynów: tor elementu płynu, linia, powierzchnia i rurka prądu. Lepkość i ściśliwość ośrodka płynnego. Zasada zachowania masy: równanie ciągłości, strumień masy i objętości płynu. Zasada zachowania energii: równanie Bernoulliego dla przepływu
cieczy i gazu. Prędkość dźwięku w gazach, liczba Macha i Lavala. ( 15 W, 15 L )

 2. Badania eksperymentalne lotniczych silników turbinowych
Klasyfikacja badań. Naukowe badania stosowane. Badania doświadczalne. Badania zakładowe. Hamownie stacjonarne i hamownie latające. Pomiary ciśnień, temperatur, prędkości i strumienia masy czynnika. Pomiary wielkości szybkozmiennych. Analiza drgań i hałasu. Komputerowe systemy pomiarowe.(24W, 6L)

 3. Wytrzymałość maszyn wirnikowych
Rodzaje obliczeń wytrzymałościowych stosowanych w analizie maszyn wirnikowych. Modelowanie poszczególnych elementów maszyn wirnikowych z wykorzystaniem teorii opisujących naprężenia i odkształcenia prostych układów mechanicznych. Analiza obciążeń działających na maszynę wirnikową. Obciążenia działające na łopatkę. Rozkład temperatury na powierzchni łopatki. Sposoby obliczeń łopatki pracującej w warunkach pełzania. Analiza uszkodzeń silników turbinowych. Podstawowe wiadomości mechaniki pękania. ( 30 W )

 4. Osprzęt i sterowanie lotniczych silników turbinowych
 Wprowadzenie. Rozmieszczenie i napędy osprzętu silników turboodrzutowych i turbośmigłowych. Pompy olejowe. Zespoły zasilania i sterowanie.
Zakresy pracy silników i cel sterowania. Parametry silników turboodrzutowych podlegające sterowaniu. Pompy paliwowe, regulatory prędkości obrotowej, zawór dławiący, filtry, wtryskiwacze, przewody i armatura. Elektroniczne układy sterowania analogowe i cyfrowe (FADEC).Układy pomiarowe. Urządzenia rozruchowe silników turbinowych. Pozostałe instalacje, w tym przeciwpożarowa i przeciwoblodzeniowa. Tendencje rozwojowe. ( 30 W )

 5. Teoria silników lotniczych
Silniki przepływowe i ich zastosowanie. Zasada działania silnika. Obieg Braytona - silnik idealny. Parametry pracy silnika. Straty hydrauliczne na wlocie do silnika. Sprawność sprężarki i turbiny. Proces spalania w komorze spalania i dopalaczu, straty w komorze spalania. Straty w dyszy wylotowej. Współpraca turbiny i dyszy wylotowej. Model termogazodynamiczny silnika przepływowego. Spręż. Silniki dwuprzepływowe. Równania współpracy zespołów silnika. Silnik Śmigłowy i śmigłowcowy. Model śmigła: ciąg, sprawność, współczynnik mocy. Obliczenia silnika jedno- i dwuwirnikowego. Charakterystyki turbinowych silników odrzutowych. Modelowanie charakterystyk zespołów silnika. Obliczenia silnika. Stany ustalone i nieustalone pracy silnika ( 30W, 15C)

 

 


6. Teoria maszyn przepływowych
Równania analizy termoaerodynamicznej. Parametry strumienia jako funkcje gazodynamiczne. Interpretacja termodynamiczna procesu sprężania w sprężarce. Zasada działania i podstawowe parametry stopnia promieniowego. Analiza pracy wlotu, wirnika i dyfuzorów sprężarki odśrodkowej. Rotalpia i parametry stanu w przepływie względnym. Zasada pracy stopnia sprężarki osiowej. Charakterystyczne parametry i wskaźniki stopnia osiowego. Warunki równowagi promieniowej strumienia. Analiza strat w osiowym stopniu sprężającym. Parametry geometryczne płaskiej palisady profilów. Wielostopniowa sprężarka osiowa. Charakterystyki sprężarek. Podstawowe równania stopnia turbiny. Parametry stopnia osiowego turbiny. Wypływ strumienia z palisady łopatek stopnia turbiny. Analiza strat energii w osiowym stopniu turbiny. Turbiny wielostopniowe. Charakterystyki turbiny. ( 45 W, 15 C)

 7. Konstrukcja silników lotniczych
Zasady doboru materiałów na części konstrukcji lotniczych. Przegląd materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie napędów lotniczych. Konstrukcja lotniczych silników turbinowych (odrzutowych, śmigłowych i śmigłowcowych); budowa, obciążenia i obliczenia wytrzymałościowe podstawowych zespołów silnika i ich części; instalacje silnikowe - budowa i zasady działania, konstrukcja i działanie poszczególnych agregatów; hydromechaniczne, elektroniczne i cyfrowe systemy sterowania; przekładnie redukcyjne silników lotniczych; odpylacze powietrza wlotowego; rozruch silników turbinowych; monitorowanie parametrów pracy i diagnozowanie lotniczych zespołów napędowych. ( 45 W, 15L )

 8. Badania nieniszczące
Wprowadzenie do problematyki badań w procesie wytwarzania. Ogólna charakterystyka badań nieniszczących. Charakterystyka badań wizualnych. Techniki i wyposażenie do badań ultradźwiękowych. Badania wiroprądowe. Badania magnetyczno-proszkowe. Rentgenografia. ( 15W, 15L)

 9. Praca końcowa

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję