Strona: Charakterystyka studiów / Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Charakterystyka studiów

red. Robert Jakubowski

OGÓLNA INFORMACJA O STUDIACH

Absolwenci studiów podyplomowych Silniki Lotnicze otrzymują ogólną wiedzę w zakresie turbinowych silników lotniczych. Dotyczy to zagadnień:

  • wprowadzających do tematyki związanej z procesami występującymi w silnikach lotniczych realizowanych poprzez moduły: Mechaniki Płynów i Termodynamiki. 
  • podstawowych dotyczących omówienia zasady działania silników turbinowych oraz ich konstrukcji realizowanych w modułach: Teoria maszyn przepływowych 1 i 2, Teoria  silników lotniczych, Konstrukcja silników lotniczych, Wytrzymałość maszyn wirnikowych
  • rozszerzających wiedzę o silnikach o osprzęt i układy silnikowe, sterowanie silnikiem oraz metodykę badań realizowanych w modułach: Osprzęt i sterowanie lotniczych silników turbinowych, Badania eksperymentalne lotniczych silników turbinowych, Badania nieniszczące.

Ukończenie studiów pozwala nabyć wiedzę na temat funkcjonowania turbinowych silników lotniczych, ich ograniczeń oraz metod projektowania i badań. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na lepsze przygotowanie się do pracy w firmach branży silników lotniczych do działów konstrukcyjnych, utrzymania produkcji oraz badań i rozwoju (R&D.) Uczestnikami studiów podyplomowych było wielu pracowników firm zrzeszonych w Dolinie Lotniczej.

ORGANIZATOR STUDIÓW

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
ul. Powstańców Warszawy 8
35-959 RZESZÓW

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Aktywny udział w zajęciach
  • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie wymaganych egzaminów z przedmiotów kończących się egzaminem
  • Wniesienie opłaty za studia

 

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Silniki lotnicze" wystawione przez Politechnikę Rzeszowską - po realizacji pełnego programu studiów (po II-gim semestrze) i spełnieniu Warunków ukończenia studiów.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe Silniki Lotnicze trwają 1 rok (2 semestry). Rozpoczynają się w październiku i są realizowane w trybie stacjonarnym w soboty i niedziele z wg planu studiów ustalonego osobno dla każdego semestru. Zjazdy odbywają się z reguły co drugi tydzień.

UWAGA:

Dojazd, wyżywienie i noclegi nie są zapewniane przez organizatora studiów. Uczestnicy studiów muszą to zorganizować we własnym zakresie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję