Strona: dr inż. Łukasz Święch / Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

dr inż. Łukasz Święch

pok. L30.7

tel.: 

e-mail: l_swiech@prz.edu.pl

strona: http://lukaszswiech.sd.prz.edu.pl/

 

 

Nota biograficzna:

  Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Lotnictwo. Specjalista z zakresu mechaniki ciała stałego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wytrzymałości lotniczych konstrukcji cienkościennych.

  W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny „Budowa i eksploatacja maszyn” na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorska pt. „Stany zakrytycznych deformacji integralnie usztywnianych struktur cienkościennych w świetle analiz numerycznych oraz badań doświadczalnych”.

   Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych Politechniki Rzeszowskiej przemianowanej w 2021 roku na Katedrę Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia studiów z przedmiotów: Wytrzymałość Materiałów, Wytrzymałość Konstrukcji Lotniczych, Budowa i Projektowanie Obiektów Latających, Badania Konstrukcji Lotniczych, Metoda Elementów Skończonych oraz z przedmiotu Aircraft Structures dla studentów zagranicznych z programu Erasmus+. Przez kilka lat prowadził również zajęcia dla studentów Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej w ramach praktyk studenckich w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. W latach 2013-2020 pod jego kierunkiem wykonano 30 prac dyplomowych inżynierskich magisterskich. Był promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim.

   W 2018 roku przewodniczył zespołowi zadaniowemu powołanemu do opracowania programu kształcenia na kierunku studiów o profilu praktycznym Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego, specjalności Silniki lotnicze. Studia te realizowane są wraz z przedsiębiorstwem Pratt&Whitney WSK Rzeszów.

    Autor 24 artykułów naukowych, dwóch rozdziałów w monografiach naukowych oraz około 30 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Recenzent wielu artykułów naukowych publikowanych w pismach międzynarodowych z tzw. listy filadelfijskiej.

    W latach 2013-2016 kierownik projektu badawczego pt. “Metodyka projektowania cienkościennych, integralnie usztywnianych, lotniczych struktur nośnych”, realizowanego w ramach konkursu dla młodych naukowców LIDER4 organizowanym przez NCBiR (LIDER/011/443/L-4/12/NCBR/2013; budżet 1,2 mln zł). Ponadto w pracy zawodowej uczestniczył jako członek zespołu badawczego w realizacji ośmiu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków MSWiN, NCBiR oraz UE.

   Realizował szereg prac na zlecenie przemysłu, które obejmowały badania własności materiałowych, wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, jak również dowodowe próby pierwszorzędowych elementów struktur nośnych lekkich statków powietrznych. 

Kierował, między innymi, nadzorowanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, programami dowodowych prób wytrzymałościowych szybowców i motoszybowców z rodziny AOS oraz szybowca ultralekkiego AXEL2/GEKON.

 Jest współautorem dwóch wzorów przemysłowych i jednego patentu z dziedziny techniki lotniczej.

   W roku 2020 odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2013, 2018 i 2019 roku otrzymywał nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej za działalność naukowo-badawczą i publikacyjną.

   Od 2019 roku jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Rzeszów.

Zainteresowania naukowe:

 • Eksperymentalne i numeryczne analizy stanów pokrytycznych struktur cienkościennych
 • Badania doświadczalne konstrukcji lotniczych
 • Optyczne metody pomiaru deformacji
 • Metoda elementów skończonych
 • Konstrukcja i projektowanie statków powietrznych

Publikacje, książki, monografie, artykuły:

 • Święch, Ł.; Kołodziejczyk, R.; Stącel, N. Experimental Analysis of Perimeter Shear Strength of Composite Sandwich Structures. Materials2021, 14, 12.
 • Święch, Ł. Calibration of a Load Measurement System for an Unmanned Aircraft Composite Wing Based on Fibre Bragg Gratings and Electrical Strain Gauges. Aerospace2020, 7, 27.
 • Święch, Ł. Experimental and Numerical Studies of Low-Profile, Triangular Grid-Stiffened Plates Subjected to Shear Load in the Post-Critical States of Deformation. Materials2019, 12, 3699.
 • Święch, Ł, Bednarz, A. Use of 3D printing technology in the aviation industry on an example of numerical experimental stress state analysis of unmanned aerial vehicle wing, Journal of KONES 2017, 24(4): 327-334.
 • Kopecki, H., Święch, Ł., Zacharzewski, J. Crack propagation in thin-walled structures under cyclic variable loads. The numerical and experimental studies, Statics, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems: A series of monographs, Vol. 5: 147–173, 2016 Łódź
 • Bakunowicz, J., Święch, Ł., Meyer, R. Measuring structure deformations of a composite glider by optical means with on-ground and in-flight testing Measurement science and technology 2016, 27 (12):124013.
 • Kopecki, T., Święch Ł. Experimental and numerical analysis of post-buckling deformation states of integrally stiffened thin-walled components of load-bearing aircraft structures Journal of Theoretical and Applied Mechanics 2014, 52 (4): 905-915.
 • Orkisz, M., Święch, Ł., Zacharzewski, J. Fatigue tests of motor glider wing’s composite spar - Badania zmęczeniowe kompozytowego dźwigara skrzydła motoszybowca, Eksploatacja i Niezawodnosc – Mainten ance and Reliability 2012; (3):228-232.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję